GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING 2019

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling ⚖️


Vaarst-Fjellerad Boldklub indkalder til Generalforsamling
Lørdag den 16. februar 2019 kl.14:00
Generalforsamlingen finder sted i Klubhuset i Vaarst.

VFB vil være vært for en øl el. vand og lune frikadeller.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til VFB's formand Søren Ejner Kristensen på formanden@vfb-sport.dk - senest den 6. februar 2019

DAGSORDEN:
Valg af dirigent og referant
Beretning fra foreningens formand
Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisor suppleant
Behandling af indkomne forslag
Evt. 


SPONSORER