ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VFB

- FORMANDENS BERETNING:​

AKTIVITER:

Det er en bydende nødvendighed, at VFB årligt skaber indkomstgivende aktiviteter.

I 2016 har vi haft følgende hovedaktiviteter: Vagter til Svane Cup, Modeshows, Suncharter Landsby Cup, Julestævne og Banko Center Danmark.

Det bør desuden nævnes vi har afholdt Den Store VFB-dag/Koryfæernesdag, som også bidrog fint til indtjeningen.

Vi har klart nemmest ved, at få hjælpere til aktiviteter hvor hjælperne er aktive sammen.

Vagter til Svane Cup er meget op af bakke at få fat i. Utrolig ressource krævende, og det ender ofte med dobbeltvagter eller mere til enkelte personer.

NFK har i 2017 fravalgt Svane Cup, da de ikke kan finde hjælpere, og vi har valgt ikke, at forsøge at løfte opgaven alene. Udelukkende på grund af besværligheder med at skaffe vagter.

Så heller investere kræfterne i noget ekstra salg og fællesspisning omkring hjemmekampe/hjemmestævner.

Det skaber en større glæde hos hjælperne og bidrager yderst positivt til klub fællesskabet.

Jeg har sagt det mange gange før, men gentager gerne. Det er simpelthen imponerende, så dygtige vi er til at afholde Cup og stævner. Jeg er dybt taknemmelig, for hovedhjælpernes kæmpe store engagement.

I 2017 bliver det med en ny person som tovholder på Suncharter Landsby Cuppen. Jeppe B. Sørensen har taget den store arbejdsopgave, at videreføre Jans store arbejde. Og jeg er tryg ved, at Jeppe kan løfte opgaven.

Dels fordi Jeppe er en yderst kompetent, men også fordi, at stort set alle andre hovedhjælpere har valgt, at forsætte.

Man bliver så glad og stolt, når man efter Landsby Cuppen 2016 hører folk sig ”Vi skal bare have en Landsby Cup næste år.

En af de mere kedelige ting vi har skulle bruge vores ressourcer på er, at få medlemmer til, at forstå, at alle penge fra arrangementer skal i hovedkassen. Med andre ord, vi har kun én kasse i VFB.

Jeg synes det er yderst uheldigt, at en gruppe af medlemmer afholder egne arrangementer og ikke vil aflægge regnskab overfor bestyrelsen, men i stedet bruger alle pengene selv.

Jeg under dem bestemt de får alle pengene, for mange af dem har ydet en stor indsats i VFB gennem årene. Men en gylden regel er, at pengene skal igennem hovedkassen.

Vi havde en ungdomstræner som ville lave en kasse til holdet, hvilket vi blankt afviste. Det var en væsentlig faktor til, at vedkommende sagde sit job op.

Det kan give anledning til meget snak i krogene, og sandheder kan hurtig fordrejes, når ingen rigtig ved hvad der er tjent, og hvordan pengene er brugt.

Vores fodboldpiger tjente i 2016, 3000 Kr. på salg af skrabelodder. Pengene ligger i klubkassen, men bliver udloddet til dem, når de skal på træningslejr.

Og sådan skal det være.

SPORTSLIGT:

På fodboldfronten har det været både op og ned.

Vores senior hold rykkede ned i serie 4. Og vi har samtidig oplevet en kraftig medlemsnedgang, som hovedsagelig skyldes fraflytning fra området eller kroniske skader.

Det er bekymrende, at vi nu står i en situation hvor vi er tæt på ikke, at være i stand til at stille hold.

Vi har dog en del unge knægte, som inden for et til to år kan spille senior. Nogle som spiller på vores U 17 hold og andre, som i sin tid fraflyttede VFB på grund af vi ingen hold havde.

Det er min fornemmelse, at de drenge gerne vil/glæder sig til, at trække VFB trøjen over hovedet igen.

Så derfor synes jeg der skal gøres en kraftig indsats de kommende år for, at de bliver indlemmet i VFB.

På ungdomssiden er vi til gengæld godt med, men vi har også oplevet store udfordringer og skuffelser.

Vores yngste hold fra U6 til U9 og U10 piger har udelukkende kørt i rent VFB regi.

Vi har i 2016 brugt midler på, at få unge mennesker ind over som trænere.

Samtidig har nogle forældre taget træner job, og udvist en enorm vilje til, at støtte de unge.

Det har været en ubetinget succes. Børnene elsker dem, og samtidig viser vi børnene, at de også en dag kan blive træner. Med andre ord, er vi i gang med at oprette en kultur, hvor man tidligt kan blive aktiv hjælper i VFB.

Vores U10 og U12 drenge har indgået i et samarbejde med NFK.

U10 har kørt upåklageligt, og her har NFK stillet med trænerne.

U12 holdet har i 2016 haft en lønnet ungdomstræner, som virkelig fik det bedste ud af drengene.

Vi har/havde en lille flok, og søgte derfor samarbejde med LKB Gistrup for den kommende sæson.

På trods af, at vi rykkede for svar flere gange, vente LKB Gistrup aldrig tilbage, og vi tolkede det derfor som et tegn på, at de ikke ønskede samarbejde.

Vi valgte derfor i samråd med alle forældre, at køre videre med holdet. Kun én dreng meddelte, at han ønskede at prøve noget andet.

Vi arrangerede to dygtige trænere, alt var på plads. Så en aften i februar, meddelte tre NFK drenge, at de ikke ønskede at spille.

Og dermed faldt alt til jorden. Vi mistede et hold og samtidig mistede vi to dygtige engagerede trænere.

Eneste positive i den sammenhæng var, at VFB forældrene aldrig lod os være i tvivl om, at de støttede et hold i VFB –NFK regi. De holdt deres ord hele vejen gennem processen.

Og så vil jeg vælge, at tro på, at vi trods alt har gjort meget rigtig gennem årene, når vi møder den opbakning og ordholdenhed.

Vores U14 piger indgik fra sommeren 2016 i et samarbejde med LKB. Det funger yderst fint, og har givet vores piger nye udfordringer, som i høj grad har været medvirkende til, at de har udviklet sig.

Vores U17 drenge indgår ligeledes i et tæt samarbejde med LKB, og det kører på femte år helt perfekt. Fra sommeren 2017 er RKG Klarup indgået i samarbejdet. Dygtige og engagerede trænere fra LKB og RKG.

Vores bidrag til samarbejdet består i god opbakning omkring holdet, de træner gratis i Hallen og et fint tilskud til deres udenlands tur. Og så elsker de at spille på vores dejlige intime stadion.

Og netop tilskud til ture og stævner for vores ungdomshold har i modsætning til tidligere år, medvirket til gode oplevelser for vores unge. Vi oplever også blandt forældrene en større velvillighed til at gøre en indsats i VFB og bakke op om klubben.

Foruden tilskud til U17 drengene, har også U14 pigerne holdt en fin tur til Rønbjerg. Mange af pengene har de selv tjent ved hjælp til modeshows.

Desuden tror jeg det er rekord år for klubben med hensyn til at deltage i lokale stævner for de yngste årgange. Det koster en del, men vi oplever glæde, klubfølelse og en fin sammentømring af forældre gruppen.

Og nok så vigtigt. Vi viser VFB flaget og dermed får vi forhåbentlig også flere tilmeldinger til Suncharter Landsby Cup.

En opgave der vil være rigtig fin, at få forældre til at tage ansvar for i 2017 er, at stå for arrangementer, som afslutningsfest og arrangere de to årlige ture til Aalborg Stadion for, at se Aab spille.

Jeg vil så gerne, at vi indleder samarbejde med LKB om hold fra U13 til U19. Dels bibeholder vores unge deres forhold til VFB, men vi får nogle gode interessante kampe på vores stadion, som igen øger muligheden for arrangementer med liv, glade dage. Og vi øger også indtjeningen, både i form af tilskud fra kommunen, kontingent og fra salg i buret.

Og jeg ved at unge og forældre fra LKB nyder, at komme herud, for vi kan noget omkring hygge og klubliv, som ikke er muligt hos dem.

Vores Grand Oldboys og Grand Old Girls, som fra og med denne sæson bliver til damesenior har deltaget i lokale turneringer. Om end Oldgirls blev rigtig meget lokal, da de var i pulje med Nr. Halne, Nr. Halne og Nr. Halne.

På badminton siden har vi i indeværende sæson haft hold i serie 1, serie 2 og herre serie 1 i samarbejde med Sejlflod Badminton Klub.

Et samarbejde, som vi skal overveje i fremtiden, da der ikke er folk med lokalt islæt på holdene.

Og på motionssiden har vi haft tilmeldt to hold, som kører rigtig fint, og virkelig hygger sig.

Desuden har vi heldigvis stadig en del motionister som ikke spiller turneringsbadminton.

Vi har i 2016 starte gymnastikhold op. Forældre/barn, Leg og Motorik 3-6 år og Leg og motorik 6-9 år.

En ubetinget succes med 35 nye medlemmer og dygtige og engagerede instruktører.

HJEMMESIDE, FLAG, SKILTE:

Et af de mål vi havde for 2016 var, at få en ny hjemmeside.

Og det er lykkedes. Jeg synes selv vi har fået en rigtig fin hjemmeside, som i den grad indikere, at VFB er en klub med aktivitet.

Selvfølgelig er der plads til forbedringer, men vi er i den grad på vej.

For mig er det utroligt vigtigt, at vi har en velfungerende hjemmeside.

Vi kan informere, vi kan pleje vores sponsorer, vi kan lette det daglige arbejde for vores frivillige og hvis nogle mennesker går med tanker om, at bosætte sig i vores lokalområde, er et af kardinalpunkterne efter min mening om der er en god skole og gode idrætsaktiviteter.

Det signal synes jeg både skole og VFB sender.

Jeg synes også, at vi sender et signal om en klub med liv og sjæl, når vi har flotte skilte hængende i indgangspartiet i Vaarst og Fjellerad.

Ligesom jeg synes en vimpel med VFB påtrykt pynter på vores klub på flere måder.

HAL-SITUATIONEN:

På grund af, at Aalborg Kommune og VFB ikke er i stand til at finde byggetilladelsen der blev givet, i forbindelse med opførelse af VFB´s lokaler ved Hallen, står det lidt stille for tiden.

Men jeg håber og tror på, at det ordner sig i løbet af foråret.

Vi indkalder naturligvis som lovet, til ekstraordinær Generalforsamling, når en eventuel overdragelse skal vedtages.

STRUKTUR:

Et af de mål vi i bestyrelsen satte os for 2016, var at få struktur på VFB.

Det er bestemt IKKE lykkedes.

Og en stor del af forklaringen skyldes efter min mening alt for få hænder i bestyrelsen.

Alt for mange opgaver/gøremål og slukning af ”ildebrande” og kedelige sager har fyldt alt for meget.

Det har ikke været sjovt. Men snare direkte opslidende.

Vi skal for enhver pris have ryddet op og skabt en ordentlig struktur, som kan gøre det sjovt at være frivillig og sidde i bestyrelsen.

Vi har i bestyrelsen udarbejdet rigtig meget materiale, men vi har ikke haft ressourcerne til, at implementere det.

Vi har derfor indgået en aftale med DGI om, at hjælpe med at få udarbejdet struktur og ansvarsområder.

Lang det meste materiale har vi selv, men vi mangler en for bordenden til, at fastholde os i vores planer.

Set med mine øjne skal VFB tilbage til en bestyrelse og underudvalg for hver idrætsgren og underudvalg for aktiviteter.

ÅRETS VFB´er og HJÆLPERFEST:

Fra og med 2016 har bestyrelsen vedtaget, at vi hvert år kårer Årets VFB´er.

En tradition som vi havde tidligere i klubben, men som af forskellige årsager ophørte.

Vi synes det er enormt vigtigt, at vi viser, at vi sætter pris på frivilligheden, og kan sige tak for en helt særlig indsats for klubben.

I 2016 blev det Mary Olsen, og I kan på vfb-sport.dk se vores begrundelse for at hædre Mary.

Vi hædrede Mary den aften vi afholdt Hjælperfest.

Hjælperfesten er blevet en årlig tilbagevenden begivenhed, hvor vi belønner vores hjælpere og samtidig styrker klubfølelsen.

I bestyrelsen har vi vedtaget, at festen for fremtiden afholdes den første lørdag i marts.

- Søren​

SPONSORER